สนพ.บ้านนางฟ้า เกิดจากการรวมตัวกันของนักเขียนหน้าใหม่กลุ่มหนึ่งที่มีความฝันอยากจะทำ หนังสือนิยายที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม เราตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ผลิตสื่อ ทุกวันนี้เรามักได้ยินเสียงเรียกร้องให้สื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาว รวมถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปลูกจิตสำนึกดีและค่านิยมที่ถูกต้องให้ กับเยาวชน

          ดังนั้นเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า นิยายของบ้านนางฟ้าจะเป็นนิยายสีขาวที่ไม่มีฉากเลิฟซีนโจ่งแจ้ง เน้นการให้แง่คิดและมุมมองในการดำเนินชีวิตกับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนแนวคิดของพวกเรา

          "สนพ.บ้านนางฟ้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนิยายสร้างสรรค์สู่  สังคมไทย"